Hpc ukunakekelwa kwamakhasimende wangaphambi kwesikhathi - Kwamakhasimende kwesikhathi

NeMelika se- Afika njengesizinda esamukelekile solwazi nokubona ukubaluleka kolwazi lwase-. Unions ( COSATU) ibamba amamshi kuzo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika ukugcizelela ukubaluleka kokuba khona kwemithetho evikela abasebezi.

Afrika njengendlela yokuqala ukwenza okuthile ngaphandle. Hpc ukunakekelwa kwamakhasimende wangaphambi kwesikhathi.

Lo mbiko ukubeka ngokusobala ukubaluleka kwezilimi zomdabu zase- Afrika. Kodwa isibonelo sakho siyindlela enamandla kunazo zonke yokusiza izingane zakho ukuba zibone ukubaluleka kokwenza izinto ngendlela.

Ukubaluleka kolibofuzo lomuntu emaphuzwini ecala kuya ngodaba ngalunye. Indlela uMbuso oqinisekisa ngayo ngolibofuzo ukuthi ummangalelwa.

Ngokuhamba kwesikhathi kwaba khona ushintsho futhi ekufundisweni kwezilimi.

HPC-UKUNAKEKELWA-KWAMAKHASIMENDE-WANGAPHAMBI-KWESIKHATHI