Ihlukumeza izinhlelo zokuhweba zokuphepha - Zokuphepha ihlukumeza

C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona. Ibhukwana lezIluleko zokwakha Yenza imali- mboleko yendlu yakho ifeze amaphupho akho Siyakubongela!

PHAMBILINI amaKoloni namaBhunu ayekujabulela kuthi awagxumise okwezingane uma indawo ayezokwakhela aboHlanga amalokishi namahositela inemingcele yemvelo. Ihlukumeza izinhlelo zokuhweba zokuphepha. Ingabe umthandi ukudla, like ukupheka futhi ufuna okumnandi futhi ezintsha ukupheka kwansuku zonke, khona- ke ukuhalalisela, thina presents wena ikhambi eliphelele isesimweni kwesicelo mobile. Izinhlelo zokusebenza ezilungisela noma ezinikezela ngemiyalo yokuthi ungangena kanjani ngokungavumelekile kumasevisi, isofthiwe noma ihadiwe, noma ukwephula izivikeli zokuphepha.
I bhukwana leziluleko zokwakha. Izingane ziye zaba izisulu zenkulumo- ze yemithombo yezindaba ehlukahlukene— umculo nama- video omculo asikisela ukuziphatha okuxekethile, izihloko zomagazini nezikhangiso ezishaqisayo, izinhlelo ze- TV namafilimu adumisa ubulili obungenakuzithiba.
Ukuthuthukisa noma ukwakha indlu yakho ngenye yezinto sonke esivame ukuzenza nokufaka kakhulu imali kuzo. Izinhlelo zokusebenza ezifinyelela noma ezisebenzisa isevisi noma i.

INHLANGANO ebhekelele ubugebengu obenzeka emabhange, i- South African Banking Risk Information Centre, ithi abantu mabasebenzise izindlela ezintsha zokubhanga bayeke ukuphatha izindodla zemali. ( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu.

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu. Manje usuthole imali- mboleko yendlu evela kwinkampani yezimali yendawo yangakini.

IHLUKUMEZA-IZINHLELO-ZOKUHWEBA-ZOKUPHEPHA