Indlela ongakhetha ngayo isebenza ezinhlakeni - Indlela isebenza

Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “ ukundiliseka, ” xa lisetyenziswa kwimiba yokuziphatha, lithetha ukuba nesimilo, ukoyika nokuhlonela iimvakalelo okanye iimbono zabanye abantu. 13 Ungalibali ke ukuba indlela esinxiba nesizilungisa ngayo inokuyiphembelela indlela abantu abalujonga ngayo unqulo lwenyaniso.

Apr 24, · Nxa ekade ekhuthele kuzobonakala ngayo inyandezulu ihamba ngokushesha. ’ UYosefu, uMariya, noYesu babuyela kwaSirayeli, baza bahlala eNazarete.

Indlela esidlale ngayo maphakathi nesonto isifakele okukhulu ukuzethemba ngaphambi kokuthi sithathathane neMaritzburg. Kuyinkolelo yabokhokho ukuthi imikhuhlane ngenye yezindlela amadlozi akhuluma ngayo.

Ngoxa uYesu wayeseYiputa, uHerode wafa. Indlela Okufanele Uhambe Ngayo Isigaba Sokugcina Sendlela UNkulunkulu USomandla uthi: " Manje senisesigabeni sokugcina sale ndlela, futhi yisigaba esibucayi sayo.


Feb 19, · This feature is not available right now. Kanti nxa kade evilapha elubeka lapho alubeke khona layo inyandezulu angene kuyo izobonakala ihamba kancane ingabonisi ukujaha.

UYehova wathi kuYosefu: ‘ Ningabuyela kwaSirayeli ke ngoku. Kuyenzeka abaphansi benze izenzo ezithile ezikhombisayo ukuthi bazondile.
INTSHA IYABUZA IKHASI LEMISEBENZI Indlela Ongachaza Ngayo Izinkolelo Zakho Ngocansi “ Nazi ukuthikufanele nimphendule kanjaniumuntungamunye. Please try again later.

Siya kulo mdlalo sinokuzethemba okungaphezulu kwazise ususukile umthwalo obusisinda emahlombe. ” — Kolose4: 6.

Nxa kukhona insolo ezinjalo kudingeka kuphuthunywe enyangeni kungakonakali. Indlela ongakhetha ngayo isebenza ezinhlakeni.

’ UYehova wathi kuYosefu: ‘ Ningabuyela kwaSirayeli ke ngoku.
INDLELA-ONGAKHETHA-NGAYO-ISEBENZA-EZINHLAKENI