Indlela ongakhetha ngayo yangempela yokulinganisela kwemigwaqo emikhulu - Yokulinganisela ngayo

Ukulungisa igalikuni, likhiphe ephaketheni, uliyakaze ngaphansi kwamanzi ebese ulisulasula ukuthi lome ngethawula lephepha. Ngandlela- thile, lokhu kuyefana nokuthola injabulo.

Isigijimi soMbuso kaNkulunkulu sivusa amadlingozi, futhi sikhomba kokuwukuphela kwethemba eliqinisekile lesintu. UMZEKELO 1 Masithi ungumphathi weshishini eliqhuba kakuhle ibe ufuna ukuqesha ulutsha.
Indlela Ongasabela Ngayo Kwabafuna Ukuvimba Ingxoxo Ukukhulumela: Amathemba okuphila kwabantu axhomeke esimweni sabo ngakuJehova uNkulunkulu noMbuso wakhe ngoKristu Jesu. Ngosizo lwakhe, ngaphumelela ukuyeka ukubhema nokudakwa.

Kanti ayenelisa lokuhambela noma abantu abangasona zihlobo zawo nxa ekubuke akuthanda nje. Injabulo ayiwona umphumela wesici esisodwa nje kuphela, kodwa iwumphumela wezici eziningi zokuphila eziyinhlanganisela.
Indlela Yokuthola Injabulo Yangempela. Amadlozi aziveza ngendlela ezehlukeneyo ebantwini.
Kazi phela bekathatjiswa kubona uJehova embula amaqiniso weBhayibheli azikileko, awembulela abantu abathobekileko kungakhathaliseki bona bafundile. Indlela ongakhetha ngayo yangempela yokulinganisela kwemigwaqo emikhulu.

Ukulungisa igalikuni : 1. Ngabona ukuthi ukuze ngishintshe imikhuba yami, kudingeka ngishintshe indlela engicabanga ngayo ukuze ngibone imikhuba yami ngendlela uNkulunkulu ayibona ngayo— njengeyingozi.

ULUTSHA LUYABUZA IPHEPHA ONOKUBHALA KULO Ukufaka Iifoto Kwi- intanethi Nendlela Odume Ngayo s Sebenzisa le mizekelo ukuze uzihlole. Ngesinye isikhathi avakatshela imideni yawo.

UKUZE umuntu apheke ukudla okwehla esiphundu, kudingeka abe nekhono nendlela ephumelelayo yokupheka! Kodwana uSathana wasebenzisa ukuzikhakhazisa kwabarholi bekolo yamaJuda wabaliya bona bangazwisisi amaqiniso weBhayibheli.

Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa. Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni.

3 UJesu bekathabe tle! Indlela esizwa ngayo izinto ziyiyona ivamile ukuhluka kulokhu eziyikona ngempela kuze kube uKrestu uba yisisekelo ezimpilweni zethu aphinde aphilise imizwa ehlukumezekile.

Sizokucoca ngani esihlokwenesi? Inkolo yobobabamkhulu isitshela ukuthi amathongo ake azibonakalise kubantu bawo ngezindlela ezinengi.

INDLELA-ONGAKHETHA-NGAYO-YANGEMPELA-YOKULINGANISELA-KWEMIGWAQO-EMIKHULU