Intela yentela engenayo yasecanada - Yasecanada intela


What is the Zulu word for tax? Izilinganiselwa zentela nentela yenani elingeziwe ( i- VAT) Kwamanye amazwe, izintengo eziboniswa kubathengi kusesho nasemakhasini wemininingwane kufanele.

Intela yentela engenayo yasecanada. 21 Intela kamasipala enqunywa uMasipala kumele ibe isamba semali ngokwamaRandi esilingene inani lentengo yezimakethe yaleso sakhiwo kumbe ibe ngenye indlela enganqunywa nguMthetho.

Your browser does not support audio. Kumele wazi ukuthi uzoba nayo.
UMengameli waseMelika uDonald Trump wethule imininingwane ethile mayelana nokuhlelwa kwentela yakhe ezayo kulolu sonto lapho ebheja khona ukukhishwa intela okukhulu kwezinkampani zombili kanye kubantu, kodwa ashiye kahle ukuthi kuzokwenelisa kanjani. Uma wonga kakhulu, uzokhokha intela encane yemali engenayo.

Njalo ngonyaka ngokwabo ngakho akufanele uyikhombise njenge “ mali okungabanjwa kuyo intela” uma ugcwalisa ifomu yentela. NGABE IGWALISWA KANJANI IFOMU YENTELA I- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN ( ITR12) TOGETHER,.

XHUMANA NOMELULEKI WAKHO WEZIMALI : Ukubaluleka kokuba nolwazi ngekusasa lezimali zakho angeke sakugcizelela ngokwanele. Izobanjelwa imali yentela, nokuthi ungase ulingeke ufune ukusebenzisa le ezosala emva kokuba sekubanjwe intela kunokuthi uphinde.

7 ISAMBA SEMALI YENTELA EKWELETWAYO 7. Izinhlangano kufanele zinakwe i- IRS njengenketho yentela 501( c) ( 3) izinhlangano ezidalelwe izinhloso zokukhethelwa intela yokunikela, yezemfundo, yokufunda, yesayensi, noma okunye.

Kufanele uchaze noma iyiphi imali engenayo ephuma ezimalini ezitshaliwe onazo kulesi sigaba, kubandakanya imali yenzalo. Uhulumeni wase- Argentina umemezele namuhla ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo uzothumela ePhalamende iphrojekthi yokuguqula intela ehlinzeka ngokunciphisa kancane kancane intela futhi izofuna, ngokusho Executive, khuthaza utshalomali kanye nokudala imisebenzi.

Isamba semali engenayo etholakala emalini yentela kamasipala kuyo yonke imikhakha. Izinhlangano ezixhaswe nge- Fiscally azifanelekile ku- Google yeZingenzi- nzuzo.

INTELA-YENTELA-ENGENAYO-YASECANADA