Izisebenzi zezinkokhelo zabasebenzi ngaphakathi kwezohwebo - Kwezohwebo izisebenzi


Kubukeka sengathi kuba yilowo nalowo akhumbule izihlobo nabangani bakhe. ZABASEBENZI KUYINGXENYE YESIGODLO SAMAROMA?

Bakhona nalabo abakhumbula. EZOTHANDO: Kunzima nokujabula ekamelweni ngenxa yendoda engasebenzi Izindaba / 8 February, 3: 54pm / MO & PHINDI Umbuzo: Ngagana indoda engishiya ngeminyaka ewu- 22 ubudala kanti mina manje ngineminyaka ewu- 34.

UPetros noYohane phambi kwentlanganiso yamatyala Bakubon' ukuba bayathetha kubo abantu, ababingeleli, nomphathi wetempile, nabaSadusi, bathi gaga phezu kwabo, bebindekile ngenxa yokuba befundisa aban. Emisebenzini abaholi bayaqala ukuziveza ubunjalo babo.

Bakhona abacabangela amalunga amaqembu abo abamba iqhaza ekukhethweni kwabo. Izisebenzi zikahulumende zithi uMnu.

Izisebenzi zezinkokhelo zabasebenzi ngaphakathi kwezohwebo. Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali, kazange akhulumisane lazo ngokuthi kumele kugunyulwe izisebenzi, ziyehliselwe iholo njalo zingatholi ibhonasi ukwenzela ukuthola imali yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Lapho imisebenzi nezimali sekwabiwe ngononina, kuyaphunywa kuyosetshenzwa. AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi. Ingcenye yesi- 4 ibeka ikambiso. NGABE U- PAPA UYENA OPHETHE WONKE AMA- EJENSI KAHULUMENI KANYE NESIGODLO?
ISigaba 6( 4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 weziEEA) sithi “ Ukwehlukanisa okusobala nokufihliwe, emibandeleni yokuqashwa kwabasebenzi abenza umsebenzi owodwa ofanayo noma wenani elilinganayo, ngenxa yezizathu. IZIMFIHLO ZIKAPHAPHA khona ozosola uma amaRoma esenikezwa imisebenzi kaHulumeni sinyenyela kunamaProtestanti, amaJuda kanye nabanye abahedeni.

Kusesigabenesi lapho uzakubona bona isibalo semithethokambiso yobuLungiswa bokuBuyisela ubuNtu itholakala emleyweni womthetho ohlathululwe eTjhatheni yaboNgazimbi nemaZingeni Amukelekako. Ngaphakathi kweTjhatha khona uzakwazi ukuwasebenzisa.


Izisebenzi zikahulumende lezi, zithi zizokhalala umsebenzi kusukela mhla ka 5 kuyonale inyanga kaNtulikazi, nxa uhulumende engasoke azilungisise inkinga ezibhekane lazo.
IZISEBENZI-ZEZINKOKHELO-ZABASEBENZI-NGAPHAKATHI-KWEZOHWEBO