Kanjani ukwakha uhlelo lokuhweba oluzenzakalelayo - Lokuhweba uhlelo

Toggle navigation JAKOVLEVMIHAIL. Kanjani ukwakha uhlelo lokuhweba oluzenzakalelayo.


2 UHLA LOKUQUKETHWE ISIGABA SOKU – 1 Isitatimende Senqubomgomo Yohlelo Lwezifundo Nokuhlola Lukazwelonke 1. Kwathi ekukhothameni kukaGasa, ubukhosi bathathwa yinkosana yakhe uMagugu.

Ukwakha isisekelo somphakathi obuswa ngentando yeningi lapho uhulumeni enza njengokufisa kwabantu nalapho leso naleso sakhamuzi sivikelekile ngaphansi. 5 Makakhombise ukuthi umama ubaluleke kanjani empilweni yengane.

Makakhombise ukuthi uyalandisa. Inhloso ye- Our Perfect Wedding wukuqinisekisa ukuthi izithandani ziba nosuku olumnandi lomshado zithokoze, zikhale ngoba zijabule hhayi ngoba kubheda uhlelo. ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA LUKAZWELONKE ( CAPS) AMABANGA 7- 9 ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA UHLAKA LOKUGCINA. 19 Yeka ukuthi kuye kwajabulisa kanjani ukubona lokhu kuhlanganiswa kwala maqembu amabili osukwini lwethu!

4 Ohlolwayo makakhombise ukuthi yiliphi izinga lemfundo agogode kulo, igalelo lakhe eligqamile, uhlonishwa kanjani ezweni lonke noma emazweni omhlaba. 1 Ulwazi lwangaphambilini.

N I- Our Perfect Wedding idlala njalo ngoLwesithathu ngo- 7 ebusuku kuMzansi Magic eku- channel 163 ku- Dstv. Kanjani ukuthuthukisa amakhono okulalela kubafundi abafunda isiNgisi njengoLimi
Motshekga usungule uhlelo olusha olubhekene nokuthuthukiswa kweKharikhulamu kusukela ngowezi- kuqhubeka ( Strengthening Curriculum Implementation From And Beyond ), yena ufune ukuba lubhekisiswe kabusha uhlelo lwezemfundo. AbakwaKhumalo babakhe ezintabeni zaseBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika eNondweni.


Makugqame usizi nezinhlupheko abhekene nazo njengoba engasekho. UDonda noSiwela abazange bathande ukuphathwa nguMagugu, balishiya izwe lakubo bahamba noyisomncane uMashobane noBheje kaMagawozi.
Abashayeli be forex abakhulu kunazo zonke e bangalore; Tokyo samurai yokuhweba uhlelo. Nakuba isixuku esikhulu esande njalo singenalo ithemba lasezulwini, siyaziqhenya ngokuhlanganiswa nabo.
KANJANI-UKWAKHA-UHLELO-LOKUHWEBA-OLUZENZAKALELAYO