Kufanele ngikhokhe intela ekukhethweni kwesitoko - Kufanele kwesitoko

NGUMLOBELI WE- PHAPHAMA! Bagqugquzela ukuthi ifakwe intela kashukela Ezokungcebeleka / 31 March, 12: 33pm / LUNGI LANGA AN EPIDEMIC: Last year more than 25 000 new hypertensive patients and more than 15 000 new diabetic patients were being seen every month at public clinics, according to the District Health Information System.
Ukwenza Ukukhulelwa Kwakho Kuphephe. KUNESAGA sesiJalimane esithi: “ Indoda esiphethe ngesandla isigqoko ingalidabula lonke izwe.

Fundisa Izingane Zakho Inhlonipho. 1 IMali Yesibonelelo Sikahulumeni • Abe nokukhubazeka noma ukugula okusho ukuthi ngeke akwazi ukuthola noma iluphi uhlobo lomsebenzi.

Ngu Bob Thiel, Ph. Ukhala nje uNkabinde, uMengameli we- ANCYL uMnuz Collen Maine ubike ukuthi nguNdunankulu waseNorth West uMnuz Supra Mahumapelo owamethula emndenini wakwaGupta. Kufanele ngikhokhe intela ekukhethweni kwesitoko. INgxenye 6 Ukunakelelwa Nokusekelwa Komphakathi 4 6 Isifundo 6.

Ngoku ke, kulowo unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba siqiqa, ngamandla akhe asebenza ngaphakathi kuthi. Kufanele isichazele ukuthi kungani isikhiphe inyumbazana, " kusho uNkabinde.

88 * Indlovu 11– 17 Kudzabukisa neKumelana naMoya LoNgcwele M oya LoNgcwele unelikhono lelingakavami lekuholela toni ekuboneni simo sato sibibili sekona. Kufanele Uyalugubha KaNkulunkulu Kwezinsuku Ezingcwele noma yamademoni Amaholide?
NGOKOMBIKO we- United Nations Population Fund, minyaka yonke kufa abesifazane abangaphezu kwesigamu sesigidi ngezinkinga ezihlobene nokukhulelwa. ” Emasikweni amaningi, uma indoda ikhumula isigqoko lapho ingena emzini womuntu noma lapho ibingelela, kwakubhekwa njengesenzo senhlonipho futhi kwenze ihlonishwe.

Ingabe kaNkulunkulu imikhosi efakwe.
KUFANELE-NGIKHOKHE-INTELA-EKUKHETHWENI-KWESITOKO