Kungani izinkampani zinikeza izinketho zezimpahla kwabasebenzi - Zezimpahla izinketho

Kungani izinkampani zinikeza izinketho zezimpahla kwabasebenzi. UMnuz David Maynier we- DA ubuze ukuthi kungani i- Eskom ikhipha amathenda ngaphandle kokulandela umthetho.
Kungani ibalulekile impilo yomhlambi? Uma umfuyi, noma umakhelwane wakhe, enezilwane eziningi emhlambini wakhe ezigulayo, kuchaza ukuthi isifo sivamile kakhulu kuleyo ndawo.

Kukuba ngumntu nje kuphela. BEKUNGEKE yini kube mnandi ukube bonke abantu bebenza izinto ezinhle?

Ilivo lithi iKumkani yamaRoma uMarcus Aurelius waqesha isicaka esasimsebenzi waso kuphela yayikukulandela. Noma nini lapho sisebenzisa igama elithi “ wena” kulezi Ziqondiso, kusho noma ubani lezi Ziqondiso ezisebenza kuye.


) kanye nazo zonke izinkampani ezingaphansi kwayo nezisebenzela yona emhlabeni wonke. — Kodwa akekho umuntu owenza izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi.

Ukuvezwa komlando ezibongweni zamakhosi amabili akwazulu, udingane nompande ngu: anthony s' busiso khuzwayo umsebenzi owenzelwe ukufeza izidingo zeziqu ze- masters. Bangashintsha Yini Abantu Abenza Izinto Ezimbi?

Mu isantere y’ ubucuruzi ya Kayenzi kuri uyu wa gatatu tariki 14 Werurwe inkongi y’ umuriro yafashe inzu y’ ubucurizi y’ umukecuru w’ imyaka isaga 80. UMathebula uthe kunzima ukuqonda izizathu eziholela ekutheni izinkampani zigaxabezwe ngamathenda amabillion kwa- Eskom ngoba bebengazibhalanga izizathu zokunikwa kwezinkampani imisebenzi.

Lokhu kuhlanganisa bonke abasebenzi, abaqondisi nama- ejenti e- CLARCOR. Kungani ukuba abaphathi abalungileyo besenza izigqibo ezingalunganga? Izintokazi zaKwaMashu ezinenkampani esiza izinkampani ezisafufusa, zitshengisa ukuthi ningaba abangani niphinde niqhube ibhizinisi ngempumelelo. Isilwane esisodwa esigulayo singasulela umhlambi wonke.

Lokhu futhi kungaba yimbangela yokuthi noma sesiluleme isilwane ebesigula, siphinde sisuleleke futhi.
KUNGANI-IZINKAMPANI-ZINIKEZA-IZINKETHO-ZEZIMPAHLA-KWABASEBENZI