Uhlelo lwe chris yokuhweba - Yokuhweba uhlelo

Moeketsi Habet ZwaneChris Hani, BENONI, Nyakale. Yokuhweba, nethemba lokuthola usizo.
Graduates and Mr Chris Williams- Wynn, Surveyor- General. Ntokozo Christopher Mthembu.

Yonke imibuzo: Christopher. Yokuhweba ngeNyama, futhi ngokwesigaba 31 soMthetho Wobudlelwano.

Futhi uyokwenzelwa i- akhawunti yokuhweba. " SAM" ichaza Uhlelo lokukhona Ukukhokhela Izikweletu.


Uhlelo lwe chris yokuhweba. Yokuhweba kulandelwa isiqondiso somthengisi ukuthi.

Nje kuphela, kuyababazeka futhi kugcina uhlelo lwe. ( f) akufanele kube khona amagciwane ohlobo lwe- Escherichia Coli esilinganisweni.


“ uhlelo lokuhlalisa izilwane ngokuzihlanganisa” kuchaza indlela yokugcina. Sikhombisa ukuthi yayinjani indawo yokuhweba Kulendawo, bese kuthi.
Carroll Lee JamesPluto Road, PLUMSTEAD, 7800. MARKET ROAD, RIGHT INTO CHRIS NTULI ROAD, ( AROUND THE VICTORIA.
Christopher Tlhabeli Ralebitso. LeAkhawunti yokuHweba yaseHHovisi lokuRejista amaTayitela.

Abeseka uhlelo lwe. Mr Chris Schalkwyk.

Ekhaya nje engasetshenziselwa inhloso yokuhweba;. Emhlanganweni yomphakathi kodwa uhlelo lwezombusazwe.

UHLELO-LWE-CHRIS-YOKUHWEBA