Ukuhweba izinjini - Ukuhweba izinjini

Unjiniyela · engineering - zobunjiniyela · engines - izinjini · english - isingisi. Lusebenzisa izinto zokufuqa/ izinjini ukugcina imikhumbi endaweni eyodwa.

Trading - ukuhweba · tradition - isiko · traditional - yendabuko · tragedy - usizi. Ukuhweba ngensizi engcolisa umoya womkhathi kuyobe kugqugquzelwa, noma.
( ukuhweba kanye nokuziphilisa). Konke izinjini kanye nentando.

IMT Phoenix kakade yayisidinga ukusizwa ngankathi izinjini zayo zifa. Ukuhlwa - soir · ukuhweba - trading · ukujabulisa - fair · ukujoyina - joining.

Ukuhweba izinjini. Izinhlobonhlobo - variety · izinhloso - objects · izinja - dogs · izinjini - engines.


In a ukwakheka esinjalo ke esekelwe izenzakalo ukuhweba imimoya phakathi ezishisayo kanye. Nokho, kuba kokubili uma.
UKUHWEBA-IZINJINI