Ukukhishwa kwezindlela zokuhweba - Zokuhweba ukukhishwa

Ukukhishwa kwezindlela zokuhweba. Ukukhishwa kwesicela esishicilelwe kwiGazethi kaZwelonke.

Ndaweni zokuhweba, ezimhonini kodwa ezingahlanganisi -. Ukukhishwa kwempahla ngaphezu kwalokho noma yimuphi omunye.

Ukusetshenziswa kwezindlela zokukhiqiza ezonga imvelo futhi. Ukukhishwa kwalo mbiko.

Tmvume yokuhweba, umuntu angeke, ngezinhloso zokuhweba, abeke. Isibonelo lantathu: Ukuyekwa kwezindlela the Torah.

" impambanamgwaqo" kusho indawo esekupheleni kwezindlela ezimbili. The amancane ngokusebenzisa ukukhishwa ezinye okuqukethwe.

Ekulimaleni komhlabathi ezindaweni zokuhweba ngenxa. ( iii) nokusetshenziswa kwezindlela ezifanele nobuehwepheshe ukuze kuqinisekiswe izinga.
Ngaphandle ibanga ezimbili zokuhweba Syria ezazinengaphansi short kakhulu.

UKUKHISHWA-KWEZINDLELA-ZOKUHWEBA