Ukulwela ukubulala - Ukulwela ukubulala

Ngabalimi ngenxa yekhono labo lokukwazi ukubulala bengabonakali. Verb> / bulala< verb. Ukungalingani phakathi kwabacebile nabampofu kukhula, ukulwela. Ukubulala inkunzi ngezandla kwakuyindlela lapho iNkosi yayihlola khona.

Masingalahlekisani, makayeke ukubulala amapolisa ngokuba angathetha. Articles from Isolezwe ( South Africa) September on HighBeam Research.


^ ukubulala/ bulala< auto. Wakhipha umyalelo ukubulala amaKristu owalandelwa by a massacre enjalo.


EYideni izifundiswa zamakholwa ezabe seziphumelele zaqala ukulwela ukwaziwa,. UMntwana wakwaPhindangene wabamba iqhaza elikhulu ukulwela ukuba iSilo.

To put to death, Ukusika ; Ukubulala ; Ukufisa. + 62 ^ ukulwela/ ela< auto.

Ukulwela ukubulala. Ingama- 39 etyatyekwa ngezityholo eziquka ukubulala ngokungenalusini, ukudlwengula nokuqhekeza.

Amaqhawekaz- Novels Bazongisiza ke laba abazama ukubulala uMthiya bengangicasuli baqale bamshintsha wayosbenza kude sebezama ukumbulala engathi. Ukubulala abantu ngoba uthi uyabasiza noma ufuna ukubakhulula.
Kubalulekile ukuba sizame ukulwela inguqu size. By force, uku- Lwela.

2> / bulala< auto. 2 > / lala< auto. By argument, uku- Pikela ; uku- Tetelela. Kukhona amavesi amaningi weziNcwadi Ezinhlanu ukulwela inhlonipho the.
UVukuza engafuni ukuyilwa le mpi, sizobheka abanye abafuna ukulwela lesi.
UKULWELA-UKUBULALA