Ukuqondisa kuqedile ukuhweba okubhaliwe - Ukuhweba okubhaliwe

Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi lamanguni isukela kuphi. AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA KWAXHOSA.
Hope everyone is of and that the Lord has kept you safe and sound. UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA. Kahumana Organic Farm and Cafe Community. Submitted in fulfilment of the requirements for.

UPERVISOR: PROF N. Today i want to touch on ukubhula ( divining) as an Initiate ( ithwasa).
ZODWA CAROLINE GCINGCA- NDOLO. 1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla.
Abantu abadlala indimaenkulu. Faka umcamelo ngaphansi kwegxalaba langakwesobunxele, bese ubeka isandla sobunxele esiphundu sekhanda lakho ukwenzela ukuqondisa isicubu sebele.

Hlolisisa- ke ibele lakho ngokwenza okubhalwe kwisinyathelo 4 ngokuhambisa isandla sizungeze ibele. Thokozani, Makhosi, Camagu, Lesedi, Ndaue.

Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni. Ukuqondisa kuqedile ukuhweba okubhaliwe.


Abakobwa bakunze kuvuga ku bahungu bakundana ingeso zitandukanye mu rukundo nyamara bamwe uko buri wese muri bo yitwara ni byo bituma yizerwa cyangwa agatakarizwa icyizere imbere y’ umukunzi we bikaba byanabaviramo gutandukana burundu, sriko hari ibyagufasha guhitamo umusore wo kwizerwa. Isitatimende esibukeziwe sohlelo lwezifundo sikazwelonke samabanga R- 9 ( ezikoleni ) sona siqoka isu elididiyelayo ngokuthi sigqamise izidingo ezincanyana zabo bonke abafundi.

Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1. AFRICAN LANGUAGES ( ISIXHOSA) at the.

2 Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu Umkhombandlela oluntu K ubemi belizwe lethu ( kubemi boMzantsi Afrika).

UKUQONDISA-KUQEDILE-UKUHWEBA-OKUBHALIWE