Ukuthi ungabika kanjani izinketho zamasheya ezisebenzi ezikhokhweni zakho - Zamasheya zakho

Kubalulekile ukuzithanda uma ungumuntu wesifazane. Awucabange nje ukuthi sajabula kanjani lapho sibona lo mkhaya uthuthuka futhi indodana endala ize iba iphayona!


Uzazi kahle ukuthi wisdudla kunami why ufuna ukuba ngaphezulu ngoba zongipisthiza bese ngyafa bese kuthiwa ungbulele ngamabomu kanti ubuthi uyangijabulisa. Abaningi bazi ukuthi uJesu washaywa, wahlushwa ngamabutho aseRoma mhla ebethelwa esiphambanweni.


Kulula ukuthi umuntu akuthathe noma yikanjani uma ebona ukuthi nawe awuzithandi. Page : Thola okungcono kubudlelwano bakho.

UJesu indodana kaNkulunkulu, wasihluphekela kakhulu. Page : Ngingayifaka kanjani ikileyimu yeca; Page : Uma isehlukaniso sekuyiyona kuphela; Page : Umshado ngokuhlanganyela kubunikazi.

“ Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Jul 31, · Kuyoba ukumosha ukuthi ipentshisi elifana nawe lishiye esokiwe imithondo ngento ehlaselekayo njenge cancer yesibeletho.

Wayenenkani Kodwa Ekugcineni Walalela INGABE wake waba nenkani futhi wangafuna ukulalela? Ukuthi ungabika kanjani izinketho zamasheya ezisebenzi ezikhokhweni zakho.
Umbuzo: Ngithole ukuthi. Ukukhokhela ummeli Angisazi ngem.

Ukuhlupheka kukaJesu. ” ( KwabaseRoma 3: 23).

Page : Njengengxenye yokuguquka. Bobhuti, khuthazani labo cc abanithandayo ukuthi bayo checker this. ” ISIDINGO ESIKHONA EMASIMINI EZINYE IZILIMI 12, 13. Izingane zakho ngeke zikuthokozele ukuba nomzali ongathokozile.

— * Mhlawumbe wabukela uhlelo lwe- TV abazali bakho ababethe ungalubukeli. Ubuwazi ukuthi usecaleni ngenxa yezono zakho? Ngakho musa ukuhlala ebudlelwaneni nomuntu ongathembekile ngoba wenzela izingane. Hamba uyo checker sistaz, gane yakwethu.
UPawulu walobela uThimothewu ukuthi, “ Likholekile lelizwi, lifanelwe ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni, engingesikhulu kuzo” ( 1 Thimothewu 1: 15).

UKUTHI-UNGABIKA-KANJANI-IZINKETHO-ZAMASHEYA-EZISEBENZI-EZIKHOKHWENI-ZAKHO