Ukwakhiwa kwezimpahla zesikhathi esizayo zokudayiswa kwempahla - Esizayo zokudayiswa


Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. ZIMPINTSHANA ekilasini elilodwa izingane zesikole saseNgwavuma osekuphele iminyaka emihlanu singapheli ukwakhiwa.

Ukwakhiwa kwengqalasizinda efana nogesi, amanzi, ezokuthutha, ezokuxhumana ngezingcingo, izibhedlela kanye nezindawo zokuhlala kuzothuthukisa amabhizinisi kubuye kukhuphule izinga lokuphila kubantu bonke. Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni?

Kuzokwakhiwa isikole esisha. Ukwakhiwa kwezimpahla zesikhathi esizayo zokudayiswa kwempahla.
Isahluko Sesithandathu ‘ Ukwenza Okusesikweni’ — Kuthetha Ukumazi UThixo. Iinkqubo nokuthuthwa kwempahla.
Ukulawulwa kolwakhiwo lweendlela nokulolongwa kwezivumelwano. Isigodi indawo eyakhelwa ngabantu besibongo esisodwa isikhathi esiningi.
Bese beba nomholi wabo okuvamise ukuthi kube ngumuntu omdala kubona ogcina eseyinkosi yabo. Ukutshalwa kwezimali uHulumeni kuzokwehlisa kakhulu izinga lokubambeka.


Ukunikezelwa kwenkonzo yempilo nokhuseleko engqeshweni. Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EPhilippines 1 ( NgoFebruary Kusiya kuMay ) OFakazi bakaJehova bakha izakhiwo ezintsha egatsheni lePhilippines eQuezon City njalo balungisa lezakhiwo ezivele zikhona egatsheni leli.

Bonginkosi Ndlela, uthe ukufunda nokufundisa sekubuyele esimeni wathi sebelinde usuku lokuthi kuphendulwe isoyi, siqale ukwakhiwa lesi sikole. Uthe uma uke waqala umsebenzi wokwakhiwa kwaso kuzokwehla umthwalo osemahlombe abo njengoba izingane zithwele kanzima kungafundeki.

Abafundi besikole iLubelo Secondary, esiseNgonyameni, eNgwavuma, bahlala ngabathathu edeskini elilodwa njengoba singakaqedwa namanje ukwakhiwa isikole. Umsebenzi Ukuphuhliswa kweenkonzo zezithuthi zendlela. Amabhuku asetshenziswa ePhilippines asedindwa. Ukwakhiwa nokulolongwa kweendlela kwingingqi.
KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni.

UKWAKHIWA-KWEZIMPAHLA-ZESIKHATHI-ESIZAYO-ZOKUDAYISWA-KWEMPAHLA