Umehluko phakathi kokukhethwa kwesitoreji kanye nesisindo - Phakathi nesisindo

• Electronic submission of medical invoices via switching houses. • Reduction in the submission of paper forms and medical.

Piloted a new claims management system called “ Umehluko” offered by Rand Mutual. Umehluko phakathi kokukhethwa kwesitoreji kanye nesisindo.

UMEHLUKO REPORTING. Implementation of the Umehluko integrated claims processing system.

YINI UMEHLUKO PHAKATHI KOKWESULWA KANYE. Internet based submission of forms.
Ukuthi buyini Ubulungiswa Bokubuyisela Esimeni Esifanele; amagugu kanye nemigomo yabo; izigaba. Electronic Reporting Of Work Related Accidents and Diseases via.
Employer User Guide. Statistical information on Umehluko system for the period 04 August.

Implementing the Umehluko claims processing system and.

UMEHLUKO-PHAKATHI-KOKUKHETHWA-KWESITOREJI-KANYE-NESISINDO