Zingaki izinketho zamasheya ezisebenza abasebenzi basezinsuku zokusebenza - Izinketho basezinsuku

Ukuhamba ngomugqa kusho inqubo lapho abasebenzi babekwa ngamazinga athile basuswe kumazinga aphansi kwimisetshenzana yomnotho kwezolimo bayiswe kuzinga elingcono lezomnotho ukuze laba basebenzi bahlanganiswe futhi bamukelwe ezingeni eliphezulu lomnotho. C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona.
ABathembu kwasemandulo babakhelane naMaMbatha kanye naMachunu kanye nabakwaMabaso. Ukugxilisisa emalini noma ezimpahleni ezisetshenziswayo ukwenza umsebenzi Umkhiqizo ogxilisisa kulokhu uyindlela yokukhiqiza lapho imishini ( uma ibekwe yaqophisana namandla abasebenzi) iyiphuzu elisemqoka kunawo wonke emsebenzini wokukhiqiza, izibonelo zingatholakala ohwebeni lwezokwenza izinto ezithile.

UNkk Mpisane ukuqinisekisile ephephandabeni elinguzakwabo weSolezwe, iMercury, ukuthi amakhulu abasebenzi awabuyelanga emsebenzini futhi awaholile kusukela evalele amaholidi. ( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu.
Ukuvezwa komlando ezibongweni zamakhosi amabili akwazulu, udingane nompande ngu: anthony s' busiso khuzwayo umsebenzi owenzelwe ukufeza izidingo zeziqu ze- masters. Abantu abasemkhosini wokunanza usuku lwesizebenzi eHarare olwe Workers' Day bathakazelela uMnu.

Kaminuza zafunze imiryango zitwaza ko kutishyura aruko zitagikora. Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesiZulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe CAPS kubafundi bebanga le 10 ezikoleni ezimbili esiyingini saseMhlathuzana.

Uthe wethemba ukuthi umsebenzi uzoqhubeka uma kuqala unyaka omusha wezimali ngo- Ephreli. Izindaba ezilotshwe lapha akusizo ezangempela, khumbula ukwenza ucansi oluphephile njalo nje.

ABASEBENZI basemakhazeni kahulumeni sebenqumele uMnyango wezeMpilo KwaZulu- Natal ugwayi katiki ukuthi ulungise izimo zabo zokusebenza. Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo Read more about ukuthi, futhi, noma, kanye, icala and kufuneka.

Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Izolo ingxenye yabasebenzi imashele emahhovisi oMnyango wezeMpilo eMgungundlovu ikhala ngokusebenza phansi kwezimo ezingezinhle nokungakhokhelwa uma besebenze amahora engeziwe.
Izindlela Zokushumayela— Basebenzisa Zonke Izindlela Ukuze Bafinyelele Abantu Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Nxa abantu betshada baba yimuli.

Lanxa uzahlala ubahlonipha futhi ubathanda abazali bakho, umkakho kumele abe nguye oqakatheke kakhulu empilweni yakho. Isizwe saBathembu, singesinye sezinsika zakwaZulu.

Bamwe mu barimu bigisha muri za kaminuza zafunze imiryango bari mu gihirahiro bibaza ukuntu bazishyurwa amafaranga yabo bakoreye. Ezikhethekile zokusebenza zezempilo ( ezihlukile kwabasebenzisana nabo besilisa), yi- ILO, kufaka ingcindezi ekubhekeni ukuthi izinkampani zezimayini zingangenelela kanjani ukuze zisize abesifazane ekwenzeni imisebenzi yabo ngokuphephile nangokufanelekile.

Nelson Chamisa, uzancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka. Ariko bamwe mu bazishuza babona iyo atari impamvu kuko zari zifite amafaranga ku makonti yazo yishyuwe n’ abanyeshuri ndetse n’ aho zikorera.
Zingaki izinketho zamasheya ezisebenza abasebenzi basezinsuku zokusebenza. Lena indlu enkulu yaseBathenjini, encane eyakwaMvelase. Imkhakha : Umphakathi wezomnotho kulo lonke uchungechunge. Powered by Blogger.

ZINGAKI-IZINKETHO-ZAMASHEYA-EZISEBENZA-ABASEBENZI-BASEZINSUKU-ZOKUSEBENZA