Zonke izimpawu zokuhweba - Izimpawu zonke

Ngentando yeningi entsha, izimpawu zobungozi zazikhona. Zonke izimpawu zokuhweba. Kanjalo nokuwuqopha noma ngandlelani nazo zonke izinhlobo zokusakaza. Izwe ngazo zonke izindlela elizibonakalisa ngayo. Zonke izimpawu zokuhweba kanye namalungelo okukopishwa avela. Izimpawu zobuholi obunamandla ineminyaka engu-. Zonke ezinye izimpawu zokuthengisa ezivela. Aqikelele zonke izimpawu zokugula kwezingane, isifo kumbe.

Lwethu lokuhlanganisa izimpawu zomnotho ezifana namandla emali. Kuzo zonke ezinye izindawo, asivumeli okuqukethwe noma amasevisi ahambisa.

Ithole inzalo; ; Ukuncishiswa kwezindleko zokuhweba ezweni lethu;. I- Android ne- Google yizimpawu zokuthengisa zabanikazi abafanele, futhi azihlanganisi ne- UEI.

Zonke izinkomba eminyakeni eyalandela zaqinisekisa ukuthi ukulahlwa kwezingane. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lisebenzisa izimpawu zokuhweba zenye.

Izimpawu Zenceku – Nhlolanja 3 – 9. Nezimpawu zokuhweba nalezo ezichazwe eMthethweni wezimpawu iTrade Marks Act, 1993;. Ngaphandle kwezithiyo kubandakanya zonke izilwane. Nophawu lwelangabi, yizimpawu zokuhweba ezibhaliswe. Zokuhweba kanye nokulima, udaniel. Indlu yabacabi endala kunazo zonke eyizitezi ezimbili.


( 5) Zonke izimpawu ezizogxunyekwa noma ezizobekwa kumele. 12 “ Umnini layisense onikwe igunya lokusebenzisa izimpawu.

Ningizimu Afrika Yesimo Sezwe, Thabo Mbeki: Ukuhlangana Kwezindlu Zonke. Lemakethe inezindawana ezingu673 zokuhweba, kanye nabezingadi abangu50.

Tmvume yokuhweba, umuntu angeke, ngezinhloso zokuhweba, abeke. Kubasebenzisi ababuka ukufana kuwo HD/ SDR izimpawu ziguqulwa.
ZONKE-IZIMPAWU-ZOKUHWEBA